Theo mục đích sử dụng, hiện nay có 4 loại cờ cầm tay chính:

-   Cờ cầm tay du lịch

-   Cờ cầm tay quảng cáo

-    Cờ cầm tay Tổ quốc

-    Cờ cầm tay các nước

1. Cờ cầm tay du lịch

Cờ cầm tay du lịch hay cờ du lịch được các hướng dẫn viên du lịch sử dụng để dẫn đoàn, giúp hành khách nhận biết hướng dẫn viên cũng như tránh lạc khách. Cờ du lịch thường in logo, slogan của công ty để dễ nhận biết kết hợp quảng bá thương hiệu.

Thông thường cờ du lịch có kích thước 30 x 50 cm hoặc 40 x 60 cm và có hình tam giác cân.

2.  Cờ cầm tay quảng cáo

Cờ cầm tay quảng cáo được các công ty in logo, thương hiệu nhằm mục đích diễu hành trong các hội thao hoặc cổ vũ trong các cuộc thi. Cờ cầm tay loại này thường được đồng bộ về kiểu dáng, kích thước thể hiện tinh thần đoàn kêt, thông nhất của các đội, nhóm, tập thể.

3.  Cờ cầm tay Tổ quốc

Cờ cầm tay tổ quốc là cờ đỏ sao vàng kích thước thu nhỏ. Cờ cầm tay tổ quốc thường được sử dụng khi các đoàn thể thao Việt Nam diễu hành tham gia các kỳ Đại hội thể thao hoặc các hội cổ động viên thể thao dùng cổ vũ các đoàn thể thao Việt Nam thi đấu quốc tế.

4.  Cờ cầm tay các nước

Cờ cầm tay các nước được một số công ty đa quốc gia sử dụng để chào đón các vị nguyên thủ quốc gia của quốc gia bản địa đến thăm công ty tại nước sở tại.

Link thông tin chi tiết về cờ cầm tay và các loại cờ khác: http://cuahangco.vn/

 

 

 

19-08-2015 23:40:20

Tags: