Lịch sử và ý nghĩa cờ tổ quốc

Lịch sử  của cờ Tổ Quốc:

Từ những năm đầu 40 của thế kỷ trước, Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ ủy Nam Kỳ đã bàn định cần chọn một lá cờ để chuẩn bị khởi nghĩa. Lúc bấy giờ chuẩn bị cuộc khởi nghĩa 23/11/1940, phong trào chống Pháp đã đến độ sục sôi, các ủy ban khởi nghĩa của quần chúng cũng muốn tìm một lá cờ để diễn tả cuộc khởi nghĩa giải phóng dân tộc – yêu cầu khách quan của ý Đảng lòng dân gặp nhau.

Người có công vẽ ra lá cờ tổ quốc đầu tiên là đồng chí Nguyễn Hữu Tiến ( sinh năm 1901, tham gia Xứ ủy Nam Kỳ, mất năm 1941 ).

Trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ cuối năm 1940, cờ đỏ sao vàng  xuất hiện đầu tiên, tung bay ở nhiều địa phương.

Tháng 5-1941 tại Khui Nậm, Cao Bằng, Lãnh tụ Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị Trung ương VIII quyết định thành lập tổ chức Việt Nam độc Lập đồng minh – đoạn mở đầu chương trình Việt Minh ghi rõ: “Sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp, Nhật, sẽ lập nên Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, lấy cờ đỏ sao vàng 5 cánh làm Quốc kỳ”. Đây là văn bản đầu tiên, chính thức quy định Quốc kỳ của nước Việt Nam là cờ đỏ sao vàng.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Quốc hội khóa đầu tiên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1946 đã ghi vào Hiến pháp: “Cờ Tổ quốc Việt Nam dân chủ cộng hòa hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”.

Sau ngày 30-4-1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, non sông Việt Nam đã liền một dải. Từ ngày 24-6 đến 3-7-1976, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất họp tại Thủ đô Hà Nội, đã thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng, trong đó công nhận Lá cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ý nghĩa của Cờ Tổ Quốc  nước Cộng hòa XHCN Việt nam:

Màu cờ đỏ tượng trưng cho màu nhiệt huyết cách mạng, màu chiến đấu và chiến thắng.

Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho sự sáng ngời  linh hồn dân tộc Việt nam.

5 cánh sao tượng trưng cho sức mạnh đại đoàn kết của các tầng lớp nhân dân cùng nhau chiến đấu giành độc lập, tự do và xây dựng Tổ quốc .

Tuy nhiên, cũng có ý kiến khác cho rằng màu đỏ nền cờ tượng trưng dòng máu đỏ, màu vàng ngôi sao tượng trưng da vàng, và năm cánh tượng trưng cho sự đoàn kết các tầng lớp bao gồm sĩ, nông, công, thương, binh trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam

Như vậy, Cờ tổ quốc  có lịch sử ra đời, có ý nghĩa thiêng liêng, có quy định về màu sắc, quy cách cũng như cách sử dụng. Thế nhưng, lâu nay, nhiều hộ kinh doanh may cờ tổ quốc bán khắp nơi, nhiều lá cờ tổ quốc may quá cẩu thả, không đúng quy cách, kích cỡ, màu đỏ gì cũng may, làm giảm đi tính linh thiêng của nó. Nên  mỗi người công dân đất việt cũng cần được hiểu rõ về cờ tổ quốc của nước mình. Do đó, nên chăng Quốc kỳ nên  phải được đăng ký  sản xuất theo đúng tiêu chuẩn được cấp phép  hoặc độc quyền quản lý của Nhà nước”?

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về cờ tổ quốc: http://cuahangco.vn/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan

0931 832 450