Quy định về treo cờ công ty với cờ tổ quốc và cờ nước ngoài

Công văn 2186/UBND-VX quy định cụ thể việc treo cờ tổ quốc cùng với cờ nước ngoàicờ riêng của công ty như sau:

1. Các doanh nghiệp nước ngoài chỉ được phép treo cờ nước đầu tư và cờ công ty chung với Cờ tổ quốc nước sở tại

2.Cờ treo phải đúng quy cách, đúng màu, chất lương tốt, không nhàu nát.

3.Cờ phải được treo ở nơi trang trọng nhất; trụ sở chính hay cơ sở sản xuất chính của công ty.

4. Cờ Tổ Quốc Việt Nam phải được treo ở vị trí trang trọng nhất khi treo cùng cờ khác.

5.Chỉ treo quốc kỳ với các nước đã đặt quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam.

6. Theo thông lệ, cờ công ty hay cờ riêng của doanh nghiệp treo ở vị trí cuối cùng trong hàng cờ hoặc thấp nhất trong hàng cờ.

7. Hình thức cụ thể khi treo cờ công ty, cờ các nước với cờ Tổ quốc Việt Nam

Khi treo, trang trí nhiều cờ trong cùng một thời điểm và cùng địa điểm, phải thống nhất kích thước các lá cờ theo kích thước cờ Việt Nam. Nếu cờ nước ngoài có tỷ lệ rộng/dài hơn 2/3 thì chiều rộng của cờ nước ngoài không được lớn hơn chiều rộng của cờ Việt Nam. Nếu cờ nước ngoài có tỷ lệ rộng/dài nhỏ hơn 2/3 thì chiều dài của cờ nước ngoài không dài hơn cờ Việt Nam. Kích thước các cột cờ bằng nhau, mỗi cột cờ chỉ treo một lá cờ.
Nhìn từ ngoài nhìn vào (hoặc từ phía dưới nhìn lên sân khấu), cờ các nước được lấy theo tên tiếng Anh, cách thức treo cờ nhiều nước được xác định như sau:
*  Một là, khi treo cờ Việt Nam (sau đây là ký hiệu V) và cờ một nước khác thì cờ Việt Nam ở bên phải, cờ nước khác (sau đây là ký hiệu K) ở bên trái (K – V).
*  Hai là, Khi treo cờ Việt Nam cùng cờ nhiều nước khác mà tổng số lá cờ là lẻ thì cờ Việt Nam ở giữa, cờ nước thứ hai bên trái, cờ nước thứ ba bên phải, nước thứ tư tiếp theo bên trái, nước thứ năm tiếp theo bên phải và xếp tiếp tục các cờ khác theo nguyên tắc trái, phải cho đến khi hết (…- C – A – V – B – D -…). Nếu tổng số cờ là chẵn thì lấy cờ Việt Nam làm trung tâm và bắt đầu từ đó xếp cờ các nước khác theo nguyên tắc trái, phải cho đến hết (… – E – C – A – V – B – D – …).
*  Ba là, Nếu hàng cột cờ dựng ở một phía không chính diện tòa nhà, đường vào hoặc một bên của lễ đài thì cờ Việt Nam được treo ở vị trí đầu tiên, tiếp theo là cờ các nước khác (… – D – C – B – A – V – Cửa) hoặc (Cửa – V – A – B – C – D -…).
*  Bốn là, Nếu có hai hàng cờ dọc theo hai bên đường vào tòa nhà thì cờ Việt Nam ở vị trí đầu tiên của hàng bên phải kể từ ngoài vào.

* Năm là, Khi treo cờ các nước thành viên ASEAN và cờ tổ chức ASEAN thì xếp theo thứ tự A, B, C, chữ cái tên nước (tiếng Anh) từ trái sang phải, cờ tổ chức ASEAN ở vị trí cuối cùng (B – C – I – L – Ma  – Mi – P – S – T – V – cờ ASEAN).
* Sáu là, Tại lễ ký kết, vị trí cờ được treo hoặc đặt theo vị trí chỗ ngồi của thành viên tham gia ký kết

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan

0931 832 450