Các hoạt động quảng cáo bằng băng rôn, cờ phướn phải xin giấy phép Nhà nước.

Nhiều công ty, doanh nghiệp không nắm rõ quy định, nên thường treo cờ phướn, quảng cáo  một cách tự do mà không xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến vi phạm hoạt động tuyên truyền và quảng cáo ngoài trời. Sau đây, Cờ Sao xin cung cấp đến các bạn một số hoạt động quảng cáo phải xin giấy phép Nhà nước.

1. Quảng cáo bằng cờ phướn cho các hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, hoạt động văn hóa – xã hội; hoạt động chào mừng kỷ niệm, các sự kiện kinh tế, chính trị; các ngày hoạt động biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể dục thể thao, vui chơi giải trí tại hệ thống các cột treo băng rôn theo quy hoạch của tỉnh, thành phố và cấp huyện phải tuân theo điều kiện:

a) Số lượng tối đa 30 băng rôn cho một hoạt động trên địa bàn huyện, thị xã hoặc thành phố; thời hạn quảng cáo không quá 15 ngày làm việc. Kích thước cờ phướn, băng rôn: rộng từ 0,6m đến 1,0m, dài từ 8,0m đến 10m. Khoảng cách giữa các băng rôn như băng rôn tuyên truyền nhiệm vụ chính trị. Nội dung cờ phướnbăng rôn ngoài nội dung quảng cáo phải ghi rõ tên đơn vị tổ chức thực hiện, số giấy phép, thời gian và thời hạn treo;

b) Sau khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép, tổ chức, cá nhân phải tiến hành ký hợp đồng thuê cột treo cờ phướn, băng rôn với chủ đầu tư (nếu có các cột treo riêng) tại các vị trí trong danh mục kèm theo giấy phép và phải nộp phí dịch vụ treo, tháo dỡ băng rôn hết thời hạn theo quy định của giấy phép;

c) Đối với địa bàn chưa có hệ thống cột treo băng rôn theo quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 điều này. Sau khi được cấp giấy phép, tổ chức, cá nhân phải liên hệ với phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện để xác định vị trí treo phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Quảng cáo bằng cờ phướn có nội dung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị – kinh tế – văn hóa – xã hội theo phương thức xã hội hóa phải tuân theo các điều kiện:

a) Công tác tuyên truyền theo phương thức xã hội hóa phải có ý kiến chấp thuận của UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện;

b) Số lượng tối đa là 100 cờ phướn, băng rôn băng rôn dọc (phướn) cho một hoạt động, thời hạn không quá 15 ngày làm việc. Kích thước băng rôn dọc: Rộng 0,8m, cao từ 2,0m đến 2,5m; phần diện tích quảng cáo cho logo của đơn vị tài trợ đặt ở dưới phướn; kích thước: Rộng 0,8m x cao 0,5m. Cờ phướn, Băng rôn dọc phải được treo trên giá đỡ; giá đỡ phải được thiết kế bằng thép không rỉ, liên kết chắc chắn bên trên và bên dưới phướn với thân cột đèn chiếu sáng;

c) Băng rôn dọc, cờ phướn (phướn) treo trên thân cột đèn chiếu sáng ở hai bên đường giao thông thì cách một cột đèn treo một phướn, phải đảm bảo an toàn và cảnh quan đô thị.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bài viết liên quan

0931 832 450